بستن
FA EN AR RU FR CHI

استفاده ازتله کابین احرارلاهیجان (228)

استفاده ازتله کابین احرارلاهیجان (228)


استفاده ازتله کابین احرارلاهیجان (228)

(باسمه تعالی)

باطلاع همکاران محترم بازنشسته وموظفین گرامی میرساندباتوجه به قرارداد جدید کانون درسال 1396باموسسه تله کابین شهرستان لاهیجان ،همکاران محترم میتوانند جهت دریافت معرفینامه برای استفاده از20%تخفیف ازامکانات تله کابین شهرستان لاهیجان به کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه نمایند.ر

هیات مدیره کانون صنفی

بازنشستگان دانشگاه گیلان