بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه آدرس های جدید شعبات عینک سازی (292)

اطلاعیه آدرس های جدید شعبات عینک سازی (292)


 

اطلاعیه آدرس های جدید شعبات عینک سازی (292)

                                                         ((باسمه تعالی))

باطلاع اعضاء محترم  و محترمه بازنشسته و موظفین میرساند، جهت خرید عینک به شعباتی که از طرف آتیه سازان  حافظ اعلام شده است مراجعه  فرمایند. شایان ذکراست لیست اسامی عینک سازان و اوپتومترهای استان گیلان در دفتر کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان  موجود می باشد لازم به یادآوری میباشدکه بعلت تعداد زیاد شعبات، اسامی عینک سازان  در این اطلاعیه منظور نمی گردد.

                                          هیئ   ت مدیره کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان