بستن
FA EN

اطلاعیه از طرف امورمالی در خصوص اضافه برداشتی در حقوق....(( 338))

اطلاعیه از طرف امورمالی در خصوص اضافه برداشتی در حقوق....(( 338))


 

اطلاعیه از طرف امورمالی در خصوص اضافه برداشتی در حقوق....(( 338))

(( باسمه تعالی))

به اطلاع همکاران محترم بازنشسته و موظفین محترمه می رساند با اطلاع واصله از حسابداری محترم ،کسری در حقوق اسفند ماه به دلیل معوقه بیمه خدمات درمانی چند ماهه اول سال 1399می باشد. قابل ذکر است  مبلغ کسر شده از ایثارگران  محترم در فروردین ماه سال 1400 عودت داده خواهد شد.

  از طرف هیئت مدیره کانون

راستروان