بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه بیمه عمر و حوادث (272)

اطلاعیه بیمه عمر و حوادث (272)


اطلاعیه بیمه عمر و حوادث (272)

(باسمه تعالی)

باطلاع میرساند دانشگاه گیلان در نظر دارد جهت بستن قرار داد بیمه عمر و حوادث کارکنان شاغل خود در دانشگاه در سال  98-1397  (حوادث به مبلغ 65000000میلیون تومان و بیمه عمر به مبلغ 65000000تومان  جمعا به مبلغ 130000000تومان) اقدام نماید. شایان ذکر است  مبلغ پرداخت حق بیمه برای هرنفر  حدود 25000تومان  می باشد. (عمر و حوادث 75سال)  لذا بازنشستگان و موظفین محترم و محترمه در صورت موافقت می توانند از تاریخ 1397/8/23 لغایت  1397/10/15به دفتر کانون باز نشستگان دانشگاه گیلان مراجعه و ثبت نام نمایند.

من ا...التوفیق

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان