بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه تخفیف ازهذینه های آزمایشگاهی باارائه ...(216)

اطلاعیه تخفیف ازهذینه های آزمایشگاهی باارائه ...(216)


اطلاعیه تخفیف ازهذینه های آزمایشگاهی باارائه ...(216)

(باسمه تعالی)

باطلاع بازنشستگان وموظفین محترم میرساندبا توجه به صحبت های انجام شده با مدیریت محترم آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترشهرام محرابی حهت همکاری وخدمات رسانی به بازنشستگان گرامی وضمن بستن قرارداددرصورت استقبال ،همکاران محترم که مایل هستند میتوانند ازروزشنبه مورخ 1395/9/13 به دفترکانون بازنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه وپس ازدریافت معرفی نامه جهت ارائه به آزمایشگاه مربوطه ازتخفیف 25%آزمایشهای انجام پذیرفته ، استفاده نمایند.شایان ذکراست تخفیف ازکل مبلغ  فاکتور کسرگردیده وپس از پرداخت مبلغ کسرشده ،فاکتورکامل تحویل میگردد.

آدرس: رشت گلسارخیابان هشتاد جنب مطب دکترگل چای.آزمایشگاه دکترمحرابی  

هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان