بستن
FA EN

اطلاعیه جهت پرداخت وجه گوشت و...(289)

 

اطلاعیه جهت پرداخت وجه گوشت و...(289)

(( باسمه تعالی))

باطلاع بازنشستگان  محترم و موظفین محترمه میرساند شرکت نعاونی دانشگاه  گیلان در نظر دارد جهت همکاری با کانون مقدار دوکیلو گرم گوشت به مبلغ هفتصدهزارریال و پکیج  مواد ، شامل (شکر،روغن،گوشت و...)  که مبلغ پکیج صبح شنبه معلوم میگردد. متقاضیان محترم میتوانند صبح شنبه به دفتر کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. شایان ذکر است فقط روزشنبه همکاران بازنشسته وموظفین محترم وقت ثبت نام  را دارند.

هیئت مدیره کانون صنفی باز نشستگان دانشگاه گیلان