بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه جهت پرداخت وجه گوشت و...(289)

اطلاعیه جهت پرداخت وجه گوشت و...(289)


 

اطلاعیه جهت پرداخت وجه گوشت و...(289)

(( باسمه تعالی))

باطلاع بازنشستگان  محترم و موظفین محترمه میرساند شرکت نعاونی دانشگاه  گیلان در نظر دارد جهت همکاری با کانون مقدار دوکیلو گرم گوشت به مبلغ هفتصدهزارریال و پکیج  مواد ، شامل (شکر،روغن،گوشت و...)  که مبلغ پکیج صبح شنبه معلوم میگردد. متقاضیان محترم میتوانند صبح شنبه به دفتر کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. شایان ذکر است فقط روزشنبه همکاران بازنشسته وموظفین محترم وقت ثبت نام  را دارند.

هیئت مدیره کانون صنفی باز نشستگان دانشگاه گیلان