بستن
FA EN AR RU FR CHI

اطلاعیه مجدد،جهت دریافت کارت اکمل و...(254)

اطلاعیه مجدد،جهت دریافت کارت اکمل و...(254)


اطلاعیه مجدد،جهت دریافت کارت اکمل و...(254)

ّ(باسمه تعالی)

باسلام پیرو اطلاعیه به تاریخ 1396/9/11همکارن محترم که موفق به دریافت کارت وفرم بیمه اکمل وتکمیلی نشده اند .میتوانند روزهای زوج به دفتر کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه نمایند.ر  

کانون صنفی بازنشستگان 

دانشگاه گیلان