بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعیه مجدد،جهت دریافت کارت اکمل و...(254)

اطلاعیه مجدد،جهت دریافت کارت اکمل و...(254)

ّ(باسمه تعالی)

باسلام پیرو اطلاعیه به تاریخ 1396/9/11همکارن محترم که موفق به دریافت کارت وفرم بیمه اکمل وتکمیلی نشده اند .میتوانند روزهای زوج به دفتر کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه نمایند.ر  

کانون صنفی بازنشستگان 

دانشگاه گیلان