بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعلام اسامی دندانپزشکان مورد تائید....((306))

اعلام اسامی دندانپزشکان مورد تائید....((306))


 

اعلام اسامی دندانپزشکان مورد تائید....((306))

(( باسمه تعالی))

باسلام، به اطلاع بازنشستگان وموظفین محترم می رساند لیست اسامی دندانپزشکان معرفی شده از آتیه سازان  حافظ و کانون  جهت مراجعه بدون پرداخت هزینه تا سقف مبلغ تعیین شده در دفتر کانون و تابلو اعلانات دفتر کانون و دانشگاه از روز شنبه مورخ 1398/9/30اعلام و الصاق میگردد.

کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان