بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعلام قرداد جدید بیمه شخص ثالث باوام بدون سود(286)

اعلام قرداد جدید بیمه شخص ثالث باوام بدون سود(286)


 

اعلام قرداد جدید بیمه شخص ثالث باوام بدون سود(286)

(( باسمه تعالی ))        باسلام  و احترام باستحضار بازنشستگان محترم میرساند کانون بازنشستگان دانشگاه  گیلان با هماهنگی سازمان بازنشستگی استان  'گیلان در نظر دارد قراردادی با بیمه دانا باهمکاری بانک مهرایران منعقد نماید. بازنشستگان  محترم میتواند خودروومغازه ومنزل خودرا تا سقف 35000000تومان بدون پیش پرداخت  ودرمدت  12ماه بیمه نماید .شایان ذکراست مبلغ فوق بدون سود بوده و با توجه باینکه  حقوق باازنشسته محترم  باید جوابگوی سقف تعهدات پرداختی باشد  ضمنا اسامی کلیه همکاران  پس از توافقات اولیه به بیمه دانا ارسال  و همکارانی که تمایل دارند به کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه مراجعه نمایند .                                                                                             کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان