بستن
FA EN AR RU FR CHI

بیمه اکمل(تاریخ تحویل مدارک پزشکی جهت ...(270)

بیمه اکمل(تاریخ تحویل مدارک پزشکی جهت ...(270)


بیمه اکمل(تاریخ تحویل مدارک پزشکی جهت ...(270)

(باسمه تعالی)

باطلاع میرساند اعضاء محترمی که بیمه مکمل هستند می توانند از تاریخ  1397/8/21 همچون روال گذشته به نمایندگی های آتیه سازان مراجعه و با ارائه کارت ملی  نسبت به تحویل مدارک پزشکی خود و دریافت رسید از شعبه مربوطه اقدام نمایند. شایان ذکر است با توجه به اعلام شماره حساب بانکی ( حقوق) کلیه بازنشستگان و موظفین دانشگاه گیلان به مدیریت محترم شرکت آتیه سازان حافظ  ، طبق قرارداد جدید مبلغ مطالبات مدارک پزشکی مستقیما به حساب جاری تان واریز خواهد گردید. ضمنا دارو ودندان پزشکی در قراردادجدید گنجانده شده است وهمکاران محترم می توانند جهت دریافت فرم تعرفه بیمه اکمل و پاسخ گوئی به دفتر کانون بازنشستگان دانشگاه مراجعه نمایند. ر

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان