بستن
FA EN AR RU FR CHI

تبریک سال جدید1395(198)

تبریک سال جدید1395(198)


تبریک سال جدید1395(198)

(باسمه تعالی) فرارسیدن عیدسعید ونوروز باستانی 1395 رابه بازنشستگان محترم تبریک وتهنیت عرض نموده ازخداوندمتعال برای این عزیزان وخانواده محترمشان سالی پربارهمراه با سلامتی وشادکامی آرزومندیم .ر کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان