بستن
FA EN AR RU FR CHI

تحویل مدارک پزشکی به پیشخوان های دولت از تاریخ....(305)

تحویل مدارک پزشکی به پیشخوان های دولت از تاریخ....(305)


 

تحویل مدارک پزشکی به پیشخوان های دولت از تاریخ....(305)

(( باسمه تعالی))

با سلام بازنشستگان محترم و موظفین محترمه میتوانند کلیه مدارک پزشکی خود را از روز شنبه  مورخ 30/9/398 به پیش خوان دولت تحویل دهند.

کانون صنفی باز نشستگان دانشگاه گیلان