بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیئت به خانواده محترم مرحوم آقای قنائی ( 339)

تسلیئت به خانواده محترم مرحوم آقای قنائی ( 339)


 

تسلیئت به خانواده محترم مرحوم آقای قنائی ( 339)

(( هوالباقی ))

 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همکار گرامی مان جناب آقای  صفرمنصور قنائی را به خانواده بزرگوارشان تسلیئت و تعزیت عرض نموده از خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش و غفران الهی و برای سایر بازماندگان صبرجمیل و اجر عظیم همراه با سلامتی و تندرستی آرزومندیم.ر

                                                                                                            کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان