بستن
FA EN

تسلیئت به خانواده محترم مرحوم جناب آقای صحتی((341))

تسلیئت به خانواده محترم مرحوم جناب آقای صحتی((341))


 

تسلیئت به خانواده محترم مرحوم جناب آقای صحتی((341))

(( هوالباقی))

بانهایت تاسف و تاثر در گذشت همکار ارجمند و گرامی و دلسوز مان مرحوم جناب آقای صحتی مسئول امور مالی بازنشستگان ودانشگاه گیلان را به خانواده بزرگوار وداغدار  شان و کلیه همکاران شاغل و بازنشسته تسلیئت و تعزیت عرض نموده از خداوند منان برای آن عزیز از دست رفته آمرزش و غفران الهی وسایر بازماندگان معزز صبر جمیل و اجر عظیم همراه با سلامتی و شادکامی آرزومندیم.ر 

 کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان