بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیئت به خانواده همکار ارجمند...(( 330))

تسلیئت به خانواده همکار ارجمند...(( 330))


 

تسلیئت به خانواده همکار ارجمند...(( 330))

(( هوالباقی ))

درگذشت همکار گرامی جناب آقای کمال جواهری را به خانواده بزرگوارشان تسلیئت و تعزیت عرض نموده از خداوند منان برای آن مرحوم غفران الهی و آمرزش و برای سایر بستگان صبر جمیل و اجر عظیم همراه با سلامتی و تندرستی آرزومندیم.ر