بستن
FA EN AR RU FR

تسلیئت به همکارارجمند جناب آقای دکتر ورسه ای(264)

تسلیئت به همکارارجمند جناب آقای دکتر ورسه ای(264)


تسلیئت به همکارارجمند جناب آقای دکتر ورسه ای(264)

( هوالباقی)

همکارارجمندو گرامی جناب آقای دکتر ور سه ای

با کمال تاسف و تاثر درگذشت برادرا ن عزیز وبزرگوارتان  را به شما تسلیئت وتعزیت عرض نموده از خداوند منان برای آن عزیزان از دست رفته آمرزش  وغفران الهی و برا ی جنابعالی وخانواده محترم  صبرجمیل و اجرعظیم همراه با سلامتی وشادکامی آرزومندیم.ر

 

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان