بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیئت به همکارارجمند جناب آقای دکتر ورسه ای(264)

تسلیئت به همکارارجمند جناب آقای دکتر ورسه ای(264)


تسلیئت به همکارارجمند جناب آقای دکتر ورسه ای(264)

( هوالباقی)

همکارارجمندو گرامی جناب آقای دکتر ور سه ای

با کمال تاسف و تاثر درگذشت برادرا ن عزیز وبزرگوارتان  را به شما تسلیئت وتعزیت عرض نموده از خداوند منان برای آن عزیزان از دست رفته آمرزش  وغفران الهی و برا ی جنابعالی وخانواده محترم  صبرجمیل و اجرعظیم همراه با سلامتی وشادکامی آرزومندیم.ر

 

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان