بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیئت به همکارگرامی جناب آقای مهندس رحیم ناطقی (265)

تسلیئت به همکارگرامی جناب آقای مهندس رحیم ناطقی (265)


تسلیئت به همکارگرامی جناب آقای مهندس رحیم ناطقی (265)

(هوالباقی)

با کمال تاسف وتاثر درگذشت مادر همسر همکارارجمندمان جناب آقای مهندس ناطقی را به ایشان و خانواده معززشان تسلیئت و تعزیت عرض نموده از خداوند منان برای آن مرحومه آمرزش و علو درجات و برای همکار گرامی مان و سایر باز ماندگان محترم صبر جمیل واجر عظیم همراه با سلامتی و شادکامی آرزومندیم.ر

                                                                    کانون صنفی بازنشستگان

                                                                     دانشگاه گیلان