بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیئت به همکار ارجمندجناب آقای بهارستانی (( 316 ))

تسلیئت به همکار ارجمندجناب آقای بهارستانی (( 316 ))


 

تسلیئت به همکار ارجمندجناب آقای بهارستانی (( 316 ))

(( هوالباقی ))

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای محمد بهارستانی را به  ایشان و خانواده ار جمند شان تسلیئت و تعزیت عرض نموده از خداوند منان برای  آن مرحوم آمرزش و غفران و سایر بازماندگان  صبر جمیل و اجر جزیل همراه با سلامتی و تندرستی خواستاریم.ر

هیئت مدیره کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان