بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیئت به همکار محترم جناب آقای بیدوند( 335)

تسلیئت به همکار محترم جناب آقای بیدوند( 335)


 

تسلیئت به همکار محترم جناب آقای بیدوند( 335)

(( هوالباقی ))

با نهایت تاسف و تاثر در گذشت همکار گرامی مان سرکار مرحومه سیده اشرف السادات حاج آقائی را به همکار ارجمنذ مان جناب آقای حسین بیدوند تسلیئت و تعزیت عرض نموده از خداوند منان برای آن مرحومه غفران الهی و آمرزش و برای سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر عظیم همراه با سلامتی و تندرستی آرزومندیم.ر 

هئیت مدیره کانون