بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیئت به همکار گرامی جناب آقای مهندس احمدی شاد(266)

تسلیئت به همکار گرامی جناب آقای مهندس احمدی شاد(266)


تسلیئت به همکار گرامی جناب آقای مهندس احمدی شاد(266)

( هوالباقی)

بانهایت تاسف وتاثر درگذشت برادر خانم گرامیتان را تسلیئت وتعزیت عرض نموده از خداوند منان برای آن مرحوم رحمت ومغفرت وعلو درجات و برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم  صبر جمیل واجر عظیم همراه با سلامتی وتندرستی آرزومندیم.ر

                                                                    کانون صنفی بازنشستگان

                                                                 دانشگاه گیلان