بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیت به همکارارجمندجناب آقای حاج پوراشمنان طالمی(195)

تسلیت به همکارارجمندجناب آقای حاج پوراشمنان طالمی(195)


تسلیت به همکارارجمندجناب آقای حاج پوراشمنان طالمی(195)

(هوالحق) بانهایت تاثر وتاسف درگذشت والده همسر همکار ارجمندمان جناب آقای حاج عبدالهادی پوراشمنان طالمی را به ایشان وخانواده بزرگوارشان تسلئیت وتعزیت عرض نموده ازخداوندمنان برای آن مرحومه آمرزش وبرای سایربازماندگان صبرجمیل واجرعظیم همراه با سلامتی آرزومندیم.ضمنا مراسم آن مرحومه روز چهارشنبه ارساعت 2/30 الی 4عصردرمسجدچهاربرادران برگزارمیگردد. کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان