بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیت به همکارارجمندجناب آقای حسین فریدی(234)

تسلیت به همکارارجمندجناب آقای حسین فریدی(234)


تسلیت به همکارارجمندجناب آقای حسین فریدی(234)

(هوالحق)

بانهایت تاسف وتاثر درگذشت همکارارجمندوگرامی مان جناب آقای احمدفریدی را تسلیت وتعزیت عرض نموده وازدرگاه ایزدمنان برای آن عزیزازدست رفته آمرزش وغفران الهی وبرای آقای حسین فریدی وسایربازماندگان بزرگوار آن مرحوم صبرجزیل واجرعظیم همراه با سلامتی وتندرستی آرزومندیم.ر

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان