بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیت به همکارارجمندجناب آقای فریدونی(231)

تسلیت به همکارارجمندجناب آقای فریدونی(231)


تسلیت به همکارارجمندجناب آقای فریدونی(231)

(هوالباقی)

بانهایت تاسف وتاثردرگذشت والده دوست وهمکارارجمندمان جناب آقای محمد فریدونی را بایشان تسلیت وتعزیت عرض نموده ازخداوند منان برای آن مرحومه آمرزش وعلودرجات وبرای سایربازماندگان آن مرحومه صبرجمیل واجرجزیل همرا ه باسلامتی وتندرستی آرزومندیم.ر  

هیات مدیره کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان