بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیت به همکارارجمندسرکارخانم اخوان(206)

تسلیت به همکارارجمندسرکارخانم اخوان(206)


تسلیت به همکارارجمندسرکارخانم اخوان(206)

((هوالحق)) بانهایت تاسف وتاثردرگذشت همسرهمکارارجمندمان سرکارحاجیه خانم خدیجه اخوان راتسلئیت وتعزیت عرض نموده ازخداوندمنان برای آن مرحوم آمرزش وغفران الهی وبرای ایشان وسایربازماندگان سلامتی همراه با صبرجمیل آرزومندیم .ر ضمنا مراسم درروزچهارشنبه مورخ 1395/6/17 ازساعت 4/5الی 6 عصردرمسجدالجواد خیابان لاکانی برگزارمیگردد. کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان