بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیت به همکارارجمندسرکارخانم نوروزی زاده(215)

تسلیت به همکارارجمندسرکارخانم نوروزی زاده(215)


تسلیت به همکارارجمندسرکارخانم نوروزی زاده(215)

(هوالحق)

بانهایت تاسف وتاسف درگذشت برادرهمسر گرامیتان را تسلیت وتعزیت عرض نموده ازخداوندمنان برای آن مرحوم آمرزش وغفران الهی وبرای جنابعالی وهمسرگرامی وخانواده محترم آن مرحوم سلامتی و شادکامی همراه باصبر جمیل آرزومندیم.ر

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان