بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای حسین پورمومن(اطلاعیه 179)

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای حسین پورمومن(اطلاعیه 179)


تسلیت به همکارارجمند جناب آقای حسین پورمومن(اطلاعیه 179)

بانهایت تاسف وتاثر درگذشت فرزند گرامیتان را به شما وخانواده محترمتان تسلییت وتعزیت عرض نموده .وازخداوند منان برای آن مرحوم طلب مغفرت وآمرزش وبرای جنابعالی وسایربازماندگان صبرواجرمسئلت مینمائیم .ر   ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم روز سه شنبه مورخ 23/4/1394ازساعت 17 لغایت 18 درمسجد محمدباقرصدر(پیرملا) واقع درخمسه بازاربرگزارمیگردد.    

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان