بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسلیت به همکارگرامی جناب آقای علیرضاصداقت(197)

تسلیت به همکارگرامی جناب آقای علیرضاصداقت(197)


تسلیت به همکارگرامی جناب آقای علیرضاصداقت(197)

(هوالق) بانهایت تاسف وتاثردرگذشت برادرهمکارگرامی مان جناب آقای علیرضا صداقت رابه ایشان تسلئیت وتعزیت عرض نموده ازخداوند منان برای آن مرحوم آمرزش وغفران الهی وبرای سایر بازماندگان صبرجمیل واجرجزیل همراه با سلامتی وتندرستی آرزومندیم.ر کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان