بستن
FA EN AR RU FR CHI

تشکر و قدردانی از همکاران و....(296)

تشکر و قدردانی از همکاران و....(296)


 

تشکر و قدردانی از همکاران و....(296)

(( باسمه تعالی))

از کلیه همکاران  و مدعوین محترم که عنایت فرموده  وارزش معنوی  گذاشته در جشن تکریم از بازنشسته و خانواده  که در روز چهارشنبه مورخ  1398/6/6 درتالار حکمت دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان شرکت نموده اند از طرف خود و هیئت مدیره کمال تشکر و سپاس را دار م.ر