بستن
FA EN AR RU FR CHI

تکریم ازبازنشستگان گرامی درسال 1396(237)

تکریم ازبازنشستگان گرامی درسال 1396(237)


تکریم ازبازنشستگان گرامی درسال 1396(237)

(باسمه تعالی)

به اطلاع بازنشستگان وموظفین عزیز وگرامی میرساند پنجمین تکریم از بازنشستگان محترم درروز یکشنبه مورخ 1396/6/26ازساعت 10 صبح الی 13 عصر درتالارحکمت دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان باحضور مدیران ومسئولین محترم دانشگاه،سازمان بازنشستگی،بیمه آتیه سازان،روزنامه هاتف وسایرمدعوین برگزار میشود.حضور شماعزیزان گرمی خاصی به جشن تان میافزاید.ر برنامه های جشن تکریم:سرود ملی،تلاوت قرآن مجید،خیرمقدم،سخنرانی روسای محترم دانشگاه وسازمان بازنشستگی،آهنگهای شاد،تکریم ازبازنشستگان سال گذشته،قرعه کشی درچند مرحله(کارت،وجه،لباس،وام )پدیرایی ناهار،آرزوی سلامتی برای همه بازنشستگان ومدعوین محترم.  

هیات مدیره کانون صنفی 

بازنشستگان دانشگاه گیلان