بستن
FA EN AR RU FR CHI

ثبت نام ایثارگران تا تاریخ...(271)

ثبت نام ایثارگران تا تاریخ...(271)


ثبت نام ایثارگران تا تاریخ...(271)

( باسمه تعالی)

باطلاع ایثار گران محترم می رساند  جهت ثبت نام بیمه اکمل (آتیه سازان حافظ )در روزهای زوج تاتاریخ 1397/8/30با در دس داشتن مدارک ذیل الذکر به دفتر کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه نمائند.ر

1- فتوکپی کامل شناسنامه خود و افراد تحت تکفل یک سری.

2- فتوکپی کارت ملی  ////////////////////////یک برگ.

3- فتوکپی حکم کارگزینی بازنشسته یکبرگ.

4- عکس 4*3 دو عدد        فقط بازنشسته

5- شماره همراه+ شماره تلفن ثابت + آدرس کامل منزل.

کانون صنفی باز نشستگان

دانشگاه گیلان