بستن
FA EN AR RU FR CHI

ثبت نام خودروازطریق سامانه سازمان بازنشستگی(236)

ثبت نام خودروازطریق سامانه سازمان بازنشستگی(236)


ثبت نام خودروازطریق سامانه سازمان بازنشستگی(236)

(باسمه تعالی)

باطلاع میرساند بازنشستگان محترم میتوانند پس ازورود به سامانه سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به ثبت نام انواع خودرو پ،ژو206 وسمند و504 باسود10و12درصدبه مدت 36 و48 ماهه تاتاریخ 21شهریور ماه 1396اقدام نمایند.ر  

هیئت مدیره کانون صنفی

بازنشستگان دانشگاه گیلان