بستن
FA EN AR RU FR CHI

ثبت نام سفرهای زیارتی- سیاحتی(اطلاعیه مجدد 178)

ثبت نام سفرهای زیارتی- سیاحتی(اطلاعیه مجدد 178)


ثبت نام سفرهای زیارتی- سیاحتی(اطلاعیه مجدد 178)

باطلاع بازنشستگان محترم دانشگاه میرساندباتوجه به اعلام مجدد قیمت های مصوبه درسال 1394 ازطرف سازمان بازنشستگی استان گیلان جهت ثبت نام  اولیه سفرهای زیارتی - سیاحتی ، میتوانندبه دفترکانون بازنشستگان دانشگاه مراجعه ونسبت به معرفی آنان اقدام لازم معمول گردد.ر 1- مشهد مقدس  یارانه ای     3900000ریال      آزاد6400000ریال       چهارشب وسه روز  صبحانه وتهاروشام وهتل وبلیط رفت وبرگشت 2- شیراز              //////////     4900000ریال     ////7400000ریال        /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3-  کیش               ///////////    متعاقبا اعلام خواهدشد                      ///////////////////////////////////////////////////////////////////////  

کانون صنفی بازنشتگان 

دانشگاه گیلان