بستن
FA EN AR RU FR CHI

ثبت نام مجدد جهت بیمه اکمل قراردادجدیددرسال1395-96(204)

ثبت نام مجدد جهت بیمه اکمل قراردادجدیددرسال1395-96(204)


ثبت نام مجدد جهت بیمه اکمل قراردادجدیددرسال1395-96(204)

(باسمه تعالی) با طلاع بازنشستگان محترم میرساند جهت حذف و ا ضافه افراد تحت تکفل بیمه اکمل خود در قرار داد جدید در سال 1395- 96 در وزهای زوج از تاریخ 1395/5/1لغایت 1395/6/20به دفتر کانون مراجعه فرمائید عدم حضور و یا عدم اطلاع به منظور حذف در قرارداد جدید تلقی میگردد.ضمنا درصورت عدم مشکلات حضوروعدم دسترسی میتوانید بصورت تلفنی اعلام فرمائید.ر کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان