بستن
FA EN AR RU FR CHI

حذف و اضافه بیمه مکمل از تاریخ...(321)

حذف و اضافه بیمه مکمل از تاریخ...(321)


 

حذف و اضافه بیمه مکمل از تاریخ...(321)

(( باسمه تعالی ))                                                                                                                                     با سلام و احترام، باطلاع همکاران محترم بازنشسته و موظفین می رساند جهت حذف و اضافه بیمه مکمل خود وافراد تحت تکفل از روز شنبه مورخ 1399/4/12 لغایت 1399/6/12به دفترکانون دانشگاه در روزهای زوج مراجعه فرمائید.عدم مراجعه و اطلاع به منزله انصراف ار بیمه مکمل تلقی میگردد. شایان ذکر است کانون جهت رفاه همکاران محترم در خصوص سلامت با چند بیمه در حال رایزنی تا بهترین خدمات را باکمترین پرداخت نماید.ر                                                                                 کانون صنفی باز نشستگان دانشگاه گیلان