بستن
FA EN AR RU FR CHI

حضورپزشک کشیک درساختمان امید(210)

حضورپزشک کشیک درساختمان امید(210)


حضورپزشک کشیک درساختمان امید(210)

(باسمه تعالی)

باطلاع بازنشستگان محترم میرساند پزشک کشیک معتمد هرروزه ازساعت 9 صبح درساختمان بازنشستگان (امید) واقع درپارک شهر روبروی پردیس دانشگاه گیلان(دفترمرکزی ) پذیرای همکاران محترم وارجمندمیباشد.ر                                                                                                               

                                                                                                                                        هیئت مدیره کانون