بستن
FA EN AR RU FR CHI

درخصوص تعرفه دندانپزشکی ودارو( 274)

درخصوص تعرفه دندانپزشکی ودارو( 274)


درخصوص تعرفه دندانپزشکی ودارو( 274)

( باسمه تعالی)

باطلاع میرساند: 1- برای دریافت هزینه دندانپزشکی جهت تائید نسخه به آدرس رشت: چهارراه پورسینا جنب اداره ثبت احوال رشت مطب دندانپزشکی آقای دکتر کوچکی مراجعه فرمائید. 2- جهت دریافت هزینه دارو : مهر پزشک و داروخانه الزامی است .(ضمنا مبلغ سهم  داروخانه و بیمار روی فاکتور مشخص شود .ر

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان