بستن
FA EN AR RU FR CHI

درگذشت همکارارجمندجناب آقای دکترولی ا...ناصری(196)

درگذشت همکارارجمندجناب آقای دکترولی ا...ناصری(196)


درگذشت همکارارجمندجناب آقای دکترولی ا...ناصری(196)

((هوالحق)) بانهایت تاسف وتاثردرگذشت همکارارجمندمان جناب آقای دکترولی ا...ناصری رابه خانواده گرامیشان تسلیت وتعزیت عرض نموده ازخداوندمنان برای آن عزیز ازدست رفته آمرزش وغفران الهی وبرای سایر بازماندگان صبرجمیل واجرجزیل همراه باسلامتی آرزومندیم.ر کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان