بستن
FA EN AR RU FR CHI

درگذشت همکارارجمندمان آقای قاسم خاتمی دوست(205)

درگذشت همکارارجمندمان آقای قاسم خاتمی دوست(205)


درگذشت همکارارجمندمان آقای قاسم خاتمی دوست(205)

(باسمه تعالی) بانهایت تاثروتاسف درگذشت همکارارجمندوگرامی مان جناب آقای قاسم خاتمی دوست را به خانواده گرامیشان تسلیئت وتعزیت عرض نموده ازخداوند منان برای آن مرحوم آمرزش وغفران الهی وبرای سایربازماندگان بزرگوارشان سلامتی همراه باصبرجمیل واجرعظیم آرزومندیم.ر کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان