بستن
FA EN AR RU FR CHI

درگذشت همکارارجمندمان جناب آقای غلامرضارمضانپورمردخه(248)

درگذشت همکارارجمندمان جناب آقای غلامرضارمضانپورمردخه(248)


درگذشت همکارارجمندمان جناب آقای غلامرضارمضانپورمردخه(248)

( هوالباقی)

بانهایت تاسف وتاثر درگذشت همکارارجمندوگرامی مان جناب آقای غلامرضارمضانپوررا به خانواده محترم وبزرگوارشان تسلئیت وتعزیت عرض نموده ازخداوند منان برای آن عزیز ازدست رفته آمرزش وعلودرجات وبرای سایر بازماندگان معزز آن خانواده صبرجمیل واجرجزیل همراه باسلامتی وتندرستی مسئلت داریم.ر  

                                                                                                                                            کانون صنفی بازنشستگان 

                                                                                                                                           دانشگاه گیلان