بستن
FA EN AR RU FR CHI

درگذشت پدرهمکارارجمندجناب آقای محمدعلیزاده(200)

درگذشت پدرهمکارارجمندجناب آقای محمدعلیزاده(200)


درگذشت پدرهمکارارجمندجناب آقای محمدعلیزاده(200)

(هوالحق) بانهایت تاسف وتاثردرگذشت پدرهمکارارجمندمان جناب آقای محمدعلیزاده سوستانی را به ایشان وخانواده بزرگوارشان تسلئیت وتعزیت عرض نموده ازخداوند منان برای آن مرحوم آمرزش وغفران وبرای سایربازماندگان سلامتی همراه با شادکامی آرزومندیم.ر کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان