بستن
FA EN AR RU FR CHI

دریافت احکام جدید درسال 1395(203خبر)

دریافت احکام جدید درسال 1395(203خبر)


دریافت احکام جدید درسال 1395(203خبر)

(باسمه تعالی) باطلاع میرساند جهت دریافت حکم جدید سال 1395 به کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان مراجعه فرمائید.ر کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان