بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین جشنواره ورزشی بازنشستگان(245)

دومین جشنواره ورزشی بازنشستگان(245)


دومین جشنواره ورزشی بازنشستگان(245)

(باسمه تعالی)

باطلاع میرساندبازنشستگان محترم میتوانندجهت شرکت ونام نویسی دردومین دوره جشنواره ورزشی دررشته های تنیس روی میز ،دارت،شنا،شطرنج،تیراندازی با تفنگ بادی ازطریق سایت اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری (www.cspf.ir) ثبت نام نمایند.ضمنا مسابقات بطورهمزمان درتهران ومراکزاستانهای سراسرکشوربرگزارمیشود.

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان