بستن
FA EN AR RU FR CHI

روزمبارک زن مبارک(225)

روزمبارک زن مبارک(225)


روزمبارک زن مبارک(225)

(باسمه تعالی)

روزمیلاددخت پیامبراسلام حضرت محمد(ص)،حضرت فاطمه الزهراوروزمبارک زن را به بازنشستگان محترمه دانشگاه گیلان تبریک وتهنیت عرض مینماییم.ر

هیات مدیره کانون صنفی

بازنشستگان دانشگاه گیلان