بستن
FA EN AR RU FR CHI

روزپدرمبارک(226)

روزپدرمبارک(226)


روزپدرمبارک(226)

(باسمه تعالی )

میلاد مولی الموحدین حضرت علی (ع) وروز مبارک پدر بربازنشستگان مجترم وکلیه همکاران میمون ومبارک باد.ر

هیات مدیره کانون صنفی

بازنشستگان دانشگاه گیلان