بستن
FA EN AR RU FR CHI

روز میلاد حضرت فاطمه الزهرا(س)وروز زن مبارک باد(249)

روز میلاد حضرت فاطمه الزهرا(س)وروز زن مبارک باد(249)


روز میلاد حضرت فاطمه الزهرا(س)وروز زن مبارک باد(249)

(باسمه تعالی)

باطلاع میرسانداز طرف روابط دانشگاه ومرسوم هرساله جشن میلاد حضرت فاطمه الزهرا (س) وروز مبارک زن درروز دوشنبه ازساعت 13الی 15 درتالار حکمت دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان برگزار میشود. بازنشستگان وموظفین محترمه میتوانند دراین جشن حضور بهم رسانند.ر روزمبارک مادر وزن بربازنشستگان وموظفین محترمه میمون ومبارک باد.ر

کانون صنفی بازنشستگان                                               

دانشگاه گیلان