بستن
FA EN AR RU FR CHI

طرح تکریم (235)

طرح تکریم (235)


طرح تکریم (235)

(باسمه تعالی)

باطلاع بازنشستگان محترم میرساند به مرسوم هرساله تکریم ازبازنشستگان محترم دانشگاه گیلان درشهریورماه امسال (1396)درتارخ های 26 ویا 27برگزازمیگردد.انشاا...تاریخ دقیق بصورت پیامک وانترنت واطلاعیه ولسانی به سمع ونظر عزیزان خواهد رسید. حضور عزیزان ضروری وباعث احترام ودلگرمی به خود ،اطرافیان ،مسئولین ،مدعوین خواهدبود.ر

هیئت مدیره کانون صنفیبازنشستگان

دانشگاه گیلان