بستن
FA EN AR RU FR CHI

عیدسعید غدیر خم مبارک(294)

عیدسعید غدیر خم مبارک(294)


  تبریک عید

عیدسعید غدیر خم مبارک(294)

(( بانام خدا مولی علی))         

عید بزرگ سعید غدیر خم عید بزرگ  فرزند کعبه  حیدر کرار را به محبان و دوستداران مولی الموحدین علی (ع) علی الخصوص بازنشستگان و موظفین محترم و بزرگوار تبریک وتهنیت عرض مینمائیم.ر                                   

هیئت مدیره کانون  صنفی بازنشستگان دانشگاه گیلان