بستن
FA EN AR RU FR CHI

فروشگاه های جدید خرید عینک(بیمه اکمل)(255)

فروشگاه های جدید خرید عینک(بیمه اکمل)(255)


فروشگاه های جدید خرید عینک(بیمه اکمل)(255)

(باسمه تعالی)

باطلاع میرساند بازنشستگان وموظفین محترم (عضو بیمه اکمل ) برای خرید عینک خود وافراد تحت تکفل ، جهت دریافت لیست نمایندگی های معرفی شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی و بیمه آتیه سازان حافظ ، به دفتر کانون بازنشستگی دانشگاه گیلان مراجعه نمایند. ضمنا فاکتورهای اعلام شده از سایر فروشگاه ها ی عینک موردقبول و تائید شعبه های بیمه آتیه سازان حافظ نمی باشد.ر  

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان