بستن
FA EN AR RU FR

فروشگاه های جدید خرید عینک(بیمه اکمل)(255)

فروشگاه های جدید خرید عینک(بیمه اکمل)(255)

(باسمه تعالی)

باطلاع میرساند بازنشستگان وموظفین محترم (عضو بیمه اکمل ) برای خرید عینک خود وافراد تحت تکفل ، جهت دریافت لیست نمایندگی های معرفی شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی و بیمه آتیه سازان حافظ ، به دفتر کانون بازنشستگی دانشگاه گیلان مراجعه نمایند. ضمنا فاکتورهای اعلام شده از سایر فروشگاه ها ی عینک موردقبول و تائید شعبه های بیمه آتیه سازان حافظ نمی باشد.ر  

کانون صنفی بازنشستگان

دانشگاه گیلان