بستن
FA EN AR RU FR CHI

فوت همکارارجمندوگرامیمان(241)

فوت همکارارجمندوگرامیمان(241)


فوت همکارارجمندوگرامیمان(241)

(هوالرزاق)

درگذشت همکارارجمندوگرامی مان جناب آقای منوچهرمقصودی قشقایی را به کلیه همکاران تسلیت وتعزیت عرض نموده ،ازخداوند منان برای آن مرحوم عفران الهی وآمرزش وبرای خانواده معززوسایر بستگان ،دوستان وآشنایان صبرجمیل واجرعظیم همراه باسلامتی وتندرستی آرزومندیم.ایشان  یکی اززحمتکشان دانشگاه گیلان بوده که زحمات زیادی برای دانشگاه درجنبه های مادی ومعنوی قدم های بزرگی برداشته اند. روحش شاد.

هیات مدیره کانون بازنشستگان

دانشگاه گیلان