بستن
FA EN AR RU FR CHI

قراردادبیمه خودرو با بیمه تجارت.....((306)

قراردادبیمه خودرو با بیمه تجارت.....((306)


 

قراردادبیمه خودرو با بیمه تجارت.....((306)

(( باسمه تعالی))

با سلام باطلاع بازنشستگان محترم و موظفین محترمه میرساند  کانون بازنشستگان دانشگاه گیلان  جهت بیمه خودرو و ساختمان و...بابیمه تجارت نو قراردا د بدون پیش پرداخت و با اقساط دوازده ماهه نموده است. لذا همکاران محترم میتوانند چهارروز قبل از اتمام قرارداد قبلی خود با در دست داشتن کپی کارت ماشین،شناسنامه،کارت ملی و اصل بیمه نامه و معرفی نامه  به دفتر کانون مراجعه نمایند.

کانون صنفی باز نشستگان دانشگاه گیلان